วิธีดูความหมายเลขศาสตร์

หลักการเลือกเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ

08x-xxx-xxxx หรือ 09x-xxx-xxxx

ตัวเลขสามตัวแรก 08x หรือ 09x เป็นเลขบังคับเป็นดวงรวม ของคนในประเทศไม่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวท่านได้ ให้ท่านเริ่มวิเคราะห์เลข7ตัวหลัง โดยคู่เลขท้ายควรเป็นบทสรุปความเป็นตัวท่าน

ชุดเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ดีควรประกอบด้วย เลขภายในและผลรวมของชุดตัวเลขที่ดี โดยตัวเลขภายในเปรียบเสมือนชื่อเรา ส่วนผลรวมของตัวเลขทั้งหมดก็เปรียบเสมือนกับนามสกุลนั่นเอง