วิธีดูว่าตัวเองเหมาะกับเบอร์อะไร

เบอร์ในเว็บทุกเบอร์ เป็นเบอร์ดีทั้งหมด
แต่จะดีกับคนที่แตกต่างกัน บางเบอร์ดีกับราชการ บางเบอร์ดีค้าขาย
บางเบอร์ดีกับอาหาร บางเบอร์ดีกับทหารตำรวจ บางเบอร์ดีเรื่องเสื้อผ้า ฯลฯ

การเลือกเบอร์ก็ต้องอ่านให้ตรงกับอาชีพ ชีวิต สิ่งที่ต้องการ
เมื่อเอาความหมายนั้นๆเข้ามาในชีวิตเราจะจะเป็นผลดี แก้ปัญหาที่ติดอยู่ มีความหมายตรงกับสิ่งที่เรากำลังจะไปทำ เป็นต้น
เนื่องจากรู้ว่าแต่ละคนมีกรรมวาสนาบารมีมาแตกต่างกัน
มีโครงสร้างกรรมที่แตกต่างกัน

และสิ่งสำคัญเลยสำหรับการเลือกเบอร์

การเลือกเบอร์ให้ได้ผลดีนั้น ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
คือเลือกเบอร์ที่เหมาะกับชะตา และเลือกเบอร์ที่ถูกกับชะตา

เหมาะกับชะตาคือ มีความหมายที่ตรงกับอาชีพ ชีวิต ดวงชะตา
ส่วนถูกชะตาคือ ต้องชะตา เห็นแล้วรัก เห็นแล้วชอบแกะออกจากใจไม่หลุด รักแรกพบ

แต่ควรทำความเข้าใจเบอร์มาเยอะ คือเอาเบอร์ตัวเองและคนรู้จัก 20-50 คนอ่านในโปรแกรมทีละคน ก็จะเริ่มเข้าใจภาพรวมทั้งหมด
แล้วก็สามารถเลือกเบอร์ที่ชอบ ความหมายที่ใช่ ซื้อไปใช้ได้เลย

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เอง การกล้าเลือกกล้าตัดสินใจชีวิตตัวเอง เป็นบาทฐานของความสำเร็จ