เคล็ดลับตัวเลขต่อวัน

โดยมีหลักการใช้เลข ซึ่งเป็นดาวเกื้อหนุนของคนในแต่ละวันสูตร นี้เราใช้ควบกับกับการดูคู่ลำดับเลขและผลรวม

เน้น 2 ตัวท้ายของเบอร์มงคล และผลรวมของเบอร์มงคล ซึ่งเราว่ามีผลกับคนใช้รุนแรงที่สุดในสภาวะตัวตนโดยการนับวัน ของแต่ละวัน คือเริ่มนับตั้งแต่ 6.00 น. – 5.59 น. ของอีกวัน ยกเว้นวันพุธกลางวัน 6.00 น. – 17.59 น. และพุธกลางคืน 18.00 น. – 5.59 น.  ทีนี้มาดูกันว่าแต่ละวัน ใช้เลขลงท้ายและผลรวมอะไรได้บ้าง

The sacred

วันอาทิตย์

 • ลงท้ายด้วย : 14,144,424,41,42,45,51,54,544,1444,5444
 • ผลรวม 10 ตัว : 41,44,45,54

วันจันทร์

 • ลงท้ายด้วย : 424,636,42,45,46,54,56,59,63,64,65,95,455,655,955,599
 • ผลรวม 10 ตัว : 36,42,45,54,56,59,63,65

วันอังคาร

 • ลงท้ายด้วย : 14,15,41,45,51,54,155,455,955,59,95,599
 • ผลรวม 10 ตัว : 41,44,45,51,54,55,59

วันพุธกลางวัน

 • ลงท้ายด้วย :14,15,424,41,42,45,46,51,54,56,59,64,65,95,155,455,655,955,599
 • ผลรวม 10 ตัว : 41,42,44,45,46,51,54,55,56,59,65

วันพฤหัส

 • ลงท้ายด้วย
 • : 14,15,424,41,42,45,46,51,54,56,59,64,65,95,155,455,655,955,599
 • ผลรวม 10 ตัว : 41,42,45,46,51,54,55,56,59,64,65

วันศุกร์

 • ลงท้ายด้วย : 14,15,424,636,41,42,45,46,51,54,56,59,63,64,65,95,155,455,
 • 655,955,599
 • ผลรวม 10 ตัว : 36,41,42,45,46,51,54,56,59,63,65

วันเสาร์

 • ลงท้ายด้วย : 15,636,51,155,655,955,56,59,63,65,95,599
 • ผลรวม 10 ตัว : 36,51,55,56,59,63,65

พุธกลางคืน

 • ลงท้ายด้วย : 14,424,636,41,42,46,63,64
 • ผลรวม 10 ตัว : 36,42,46,63,64