เปลี่ยน! ใช้เบอร์มงคลชีวิตก็เปลี่ยน

พลังมหัศจรรย์เบอร์มงคลของโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันทุกวันทำให้ส่งผลถึงการดำเนินชีวิตอย่างมาก 

ในส่วนนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล ซึ่งผู้ที่จะดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ได้นั้นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญ เรื่องของเลขศาสตร์ หรือ “เบอร์มงคล” นั้นสามารถพิสูจน์ได้ เพราะผู้เชี่ยนวชาญส่วนใหญ่จะในเวลาศึกษาค่อนข้างนาน ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการเงิน การค้าขายล่ะก็แนะนำว่าให้ลองดูดสงมางเลขศาสตร์ดู จะได้มีการค้าขายที่เจริญร่งเรืองขึ้น

เบอร์มงคล

หากถูกทักว่าเบอร์เป็นเบอร์ที่ไม่ดีหรือทำให้การค้าขายที่ไม่ราบรื่น ติดขัดสิ่งนี้แนะนำว่าให้เปลี่ยนเบอร์หันไปใช้เบอร์มงคดีที่สุด