เลขที่บ้านเสริมความมงคล

หากพูดถึงเรื่องตัวเลขที่เป็นมงคล หลายคนมักให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก โดยมีความเชื่อว่า “ตัวเลขมงคล” เหล่านั้น จะสามารถเสริมดวงให้คุณนั้นมีชีวิตที่ดี เจิรญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอตัวเลขเกี่ยวกับเลขที่บ้านเสริมความมงคล

เลขที่บ้านเสริมมงคล

เลขที่ 2, 5, 6, 8, 9 และ 10 ทั้ง 6 หมายเลขนี้เป็นตัวเลขที่ดี มีมงคล และมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยให้ความหมายไว้ว่าเลขที่ 2 หมายถึง การจะกระทำการสิ่งใดก็ง่ายดาย สำเร็จ ลุล่วง ไม่มีอุปสรรค ขัดขวาง

เลขที่ 5 หมายถึง ความกลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธาตุทั้ง 5

เลขที่ 6 หมายถึง ความมั่งคั่ง มั่งมี ศรีสุข เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ

เลขที่ 8 หมายถึง การนำมาซึ่งความร่ำรวย มั่งมี ด้วยเงินทอง ทรัพย์สมบัติ ทั้งที่เป็นมรดก ตกทอด และการทำมาค้าขาย หรือการดำเนินธุรกิจ

เลขที่ 9 หมายถึง การมีอายุยืนยาว ทั้งเจ้าของและกิจการที่แผ่กว้าง หรือ ขยายสาขา ใหญ่โต

เลขที่ 10 หมายถึง ความแน่วแน่ มั่นคง มั่นใจที่จะดำเนินการด้วยความถูกต้อง เด็ดเดี่ยว ซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายที่หลักเคหศาสตร์ของชาวจีนแนะนำไว้ว่า มีความเป็นสิริมงคลต่ออาคารบ้านเรือนอันจะนำไปสู่สิ่งดีๆ ที่เข้ามาในการดำเนินชีวิต

เป็นอย่างไรบ้างคะกับตัวเลขมงคลที่เรานำมาฝากกัน หวังว่าคุณๆ ที่กำลังต้องการตัวเลขมงคลเพื่อไปเสริมให้ตัวเอง หรือ กิจการห้างร้าน ให้เจริญรุ่งเรืองจะนำไปปรับใช้กับตัวคุณได้นะคะ