ใช้เบอร์ให้ถูกกับดวงของตัวเอง

เบอร์โทรมีเลขที่ดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าจะเชื่อแบบไหน ถ้าอยากให้ชีวิตที่ดีขึ้นก็ควรที่จะเชื่อไว้ก็ดี

การทำธุรกิจหรือนักธุรกิจส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่องนี้เพราะเบอร์โทรศัพท์จำเป็นต่อการติดต่อซื้อขายมาก การมีเบอร์มงคลติดตัวก็เหมือนกับเราดวงดีหอบเงินไว้ที่ตัว เบอร์โทรดีการงานก็ดีไปด้วย เชื่อไว้ไม่เสียหายอะไรเลย เพื่อชีวิตและอนาคตที่ไม่แน่นอนนั้นเราทุกคนก็สามารถแก้ไขได้ บางคนเปลี่ยนไปใช้เบอร์มงคลแล้วชีวิตดีขึ้นมากมาย รวยระดับมหาเศรษฐีก็มีมาแล้ว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละ  ลองดูกันนะลองเปลี่ยนเป็นเบอร์มงคลดู

การเลือกเบอร์ให้ได้ผลดีนั้น ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์คือเลือกเบอร์ที่เหมาะกับชะตา และเลือกเบอร์ที่ถูกกับชะตา